Co je skauting?

Naše skautské středisko se zabývá výchovou a aktivitami dětí a kvalitní nápní jejich volného času. Máme tři dětské oddíly – dva chlapecké a jeden dívčí dále roverský kmen, kde se schází odrostlí členové a klub oldskautů – ten je pro dospělé. Všichni se scházíme ve skautském domečku u školní jídelny na Karlově v Jaroměři

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z.s. sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM aWAGGGS.

Další informace o skautingu najdete na webu organizace www.skaut.cz

Napsat komentář