1.2.2018

4. smečka SHAWNEE

Skauting pro nejmenší

4. smečka vlčat SHAWNEE je výchovná jednotka pro děti od 6 do 11 let.

Schůzky máme každý týden v pondělí od 17 do 19 hodin.

Chcete své dítě nechat vyrůstat ve skautu? Tak přijďte přímo na naší schůzku nebo kontaktujte vedoucího oddílu zde.

Ve věku 6–7 let začíná pro malé Benjamínky první dobrodružství. Vašim dětem se věnujeme individuálně – poznávají svět, hrají si s druhými, učí se sam

ostatnosti. Rozvíjíme tvořivou fantazii a vyrážíme za dalším dobrodružstvím – u dětí ve věku od 7 do 11 let podporujeme praktické dovednosti formou her, výletů i táboření.

V Junáku se věnujeme dětem, které se teprve chystají na svůj vstup do školy.
Je to správný čas na objevování světa s novými kamarády a na hraní a zábavu. Oddílový program skládáme z her a aktivit, které podporují dětskou zvídavost – děti se při nich učí vycházet s druhými ve skupině.

Nejmladší členové tak společně přicházejí na to, co se děje přes rok v přírodě, chodí s oddílem na výlety nebo sportují na hřišti. V klubovně pak zpívají, malují a tvoří – třeba z keramické hlíny nebo z papíru.

Během roku mají možnost vyzkoušet si i vícedenní výpravu nebo v létě vyrazit na svůj první tábor. Stávají se tak samostatnější a na další skautskou cestu získají partu kamarádů.

Rozvíjíme dovednosti (8 – 11 let)

Děti, které přicházejí do oddílu vlčat, tráví svůj volný čas v partě stejně starých kamarádů. Během roku spolupracují v menších skupinkách (tzv. šestkách), kde se poznávají s ostatními, učí se pomáhat si navzájem a společně zvládají úkoly.

V programu pro vlčata:

  • poznáváme svět, který je velký a rozmanitý,
  • učíme se porozumět jeho příběhům i pravidlům,
  • pomáháme ostatním,
  • jsme ohleduplní nejen k lidem, ale i k přírodě
  • a poznáváme, co je správné a chováme se podle toho.

Program zahrnuje rozmanité výtvarné aktivity, zpívání či hraní divadla. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních dovedností –  aby se děti naučily spolupracovat s ostatními, respektovat domluvená pravidla a hrát fér.
Zábavné hry a soutěže také procvičují praktické dovednosti, které vedou k větší samostatnosti (příprava na výlet, zavolání pomoci v případě nehody apod.)

Jak se o děti staráme

Naši vedoucí s odpovídající kvalifikací připravují program tak, aby děti měly možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet zajímavé činnosti, které je budou nejen bavit, ale díky nimž si lépe poradí i v běžném životě.

Skautský program kroužků pro děti mladšího školního věku rozvíjí dětskou fantazii. Jejich činnosti se skládají z her, výletů, pobytů v přírodě i v klubovně, letního táboření ve stanu a spousty dalších zážitků s kamarády.

Vedoucí se mohou spolehnout na propracovaný systém skautského programu i  jeho dlouholetou tradici.