1.2.2018

1. oddíl skautů

Skauti

Náš oddíl se schází jednou týdně v úterý od 17:00 do 19:00 hodin.

Děti ve věku od 11 do 14 let plánují své aktivity a získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům – zdolávají překážky, radují se z úspěchů, učí se z nezdarů.

Chcete své dítě nechat vyrůstat ve skautu? Tak přijďte přímo na naší schůzku nebo kontaktujte vedoucího oddílu zde.

Objevujeme silné stránky

Mladým skautům vytváříme prostředí, ve kterém se učí od sebe navzájem.

Ti zkušenější si mohou vyzkoušet řídit i tým lidí – naučit se zodpovědnosti za druhé, podílet se na vedení svých vrstevníků. Stávají se spolehlivějšími, získávají samostatnost a sebedůvěru.

Jak s dětmi pracujeme

Vedoucí zajišťují fungování celého oddílu. Jsou dětem nablízku a nabízí jim rozmanité aktivity jako sjíždění řeky, výtvarné činnosti, hru na kytaru či fotografování. Skauti odhalují své silné stránky a rozvíjí své záliby.

Skautský program je pro děti bezpečné zázemí a ideální místo pro vznik přátelských vazeb – tak důležitých hlavně v období dospívání.

K lepšímu pochopení propojeného světa přispívá i účast na mezinárodních akcích a setkání se skauty z jiných zemí.