1.2.2018

3. roj světlušek

Světlušky jsou výchovnou jednotkou malých děvčat ve věku od 5 do 11 let.

V současné době se nás schází asi 10 a scházíme se jednou týdně a to v
pondělí od 17 do 19 hodin.

Chcete své dítě nechat vyrůstat ve skautu? Tak přijďte přímo na naší schůzku nebo kontaktujte vedoucího oddílu zde.

Rozvíjíme tvořivou fantazii a vyrážíme za dalším dobrodružstvím. U dětí podporujeme praktické dovednosti formou her, výletů i táboření.

Na schůzkách často tvoříme různé výrobky z papíru nebo keramiky, které si můžou děti odnést domů. Snažíme se rozvíjet fantazii vašich dětí a vedeme je k samostatnosti.

Jak se o děti staráme

Naši vedoucí s odpovídající kvalifikací připravují program tak, aby děti měly možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet zajímavé činnosti, které je budou nejen bavit, ale díky nimž si lépe poradí i v běžném životě.

Skautský program pro děti mladšího školního věku rozvíjí dětskou fantazii. Jejich činnosti se skládají z her, výletů, pobytů v přírodě i v klubovně, letního táboření ve stanu a spousty dalších zážitků s kamarády.