Změna názvu organizace

V souvislosti se změnou občanského zákona a nemožností používat v našem jméně slůvko “svaz” se skauti s účinností od 1.4.2015 přejmenovali tak, aby naše jméno bylo v souladu s novým občanským zákonem z původního názvu: Junák – svaz skautů a skautek ČR na Junák – český skaut, z.s.

Proto i naše středisko se nově jmenuje: Junák – český skaut, středisko Jaroměř, z.s. Vše ostatní ovšem zůstává při starém. Jsme stále stejní lidé i stejná organizace.

Největší a jedna z nejstarších výchovných organizací u nás totiž od prvního dubna změnila svůj název na “Junák – český skaut, z.s.”. Kromě zkratky z.s. (značící povahu organizace, tedy zapsaný spolek) je to vlastně návrat ke kořenům. Tak se totiž jmenovala první česká skautská organizace před sto lety.