Nadace Olgy Havlové

K letošním nedožitým 85. narozeninám Olgy Havlové, prvníženy prvního demokratického prezidenta Československa poroce 1948 – Václava Havla, vyzval Výbor dobré vůle – NadaceOlgy Havlové, města, obce a zájmové organizace k výsadběstromů věnovaných památce této výjimečné ženy. V našem městě se k projektu připojil Junák – český skaut se střediskem v Jaroměři. V pondělí 22. října Přečíst si víc oNadace Olgy Havlové[…]